Liên hệ

Chào các bạn!

B

ản thân cũng là giáo viên, với mục đích tìm được công cụ phục vụ tốt cho giảng dạy, học tập online nhằm dành nhiều thời gian hơn đầu tư cho chuyên môn. Tôi đã sử dụng giải pháp sử dụng các phần mềm như Epic Pen, WhiteBoard, Xodo PDF, PDF Annotator,I-Pro 5, nhằm tăng tính tương tác trực quan hơn cho việc dạy học. Nhưng có một vấn đề là việc sử dụng chuột máy tính để dạy học bằng những phần mềm nêu trên là khá khó khăn vì thế mình đã mạnh dạng đầu tư bảng điện tử Gaomon 1060 Pro, bản thân cảm nhận nó khá thuận tiện trong việc giảng dạy từ viết trên các phần mềm trên giúp giáo viên có thể viết trực tiếp như viết trên giấy.

   Nếu bạn muốn trải nghiệm sản phẩm này kết hợp việc sử dụng các công cụ phần mềm dạy học trực tuyến thì hãy để mình giúp bạn. Bản thân mình cũng là giáo viên, mình nghĩ mình rất phù hợp để nói về những hay ho khi sử dụng bảng Gaomon 1060 Pro trong dạy học thế nào!


Mọi chi tiết liên hệ với Edu Shop theo thông tin bên dưới!


Edu - Shop

▣ Địa chỉ: 40/3 - Tỉnh lộ 930 - Khu vực 5 - Phường Thuận An - Thị xã Long Mỹ - Tỉnh Hậu Giang

▣ Liên hệ: Thầy Trần Thanh Cần

▣ Điện thoại" 0961 06 6116

▣ Email: giaocan@gmail.com

Pages